חישוב "חותמת זמן יוניקס"
מבוא ואי נטילת אחריות:
עמוד זה מכיל חומר וקישורים לצורך תמיכה באנשים. זהו אינו מדריך רשמי ואינו צריך להחשב ככזה. מטרתו היחידה של עמוד זה הנה שימוש אישי ואין להשתמש בו, כולו או חלקו, כנגד כותבו רונן גיל. כותב עמוד זה לא ישא בכל אחריות, מכל סוג, ישירה או עקיפה לשימוש בחומר מעמוד זה מקצתו או מכללו.
בעמוד זה ניתן לחשב חותמת זמן יוניקס בהתאם למדריך למשתמש של UNIX®.
"חותמת זמן יוניקס" היא מספר המייצג את השניות מאז התאריך 01 בינואר 1970 בחצות (00:00:00) לפי שעון גריניץ' או UTC. זהו ערך המשמש גם במערכות אחרות כגון GNU ואף Microsoft™ Windows® לצורך חישובי זמן.
אחת המגבלות של מערכות 32 סיביות הינה בחישוב הזמן החל מהשעה 03:14:07 בתאריך 19 בינואר 2038 ב UTC. (ע"ע באג 2038)
באמצעות עמוד זה, ניתן לחשב את "חותמת זמן יוניקס" של תאריך ושעה מסויימים לפי אזור הזמן הנוכחי של ישראל
או להציג את התאריך והשעה המיוצגים ע"י "חותמת זמן יוניקס".
יום בחודש בשנת בשעה ::      
הכנס/י כאן "חותמת זמן יוניקס" להצגת התאריך והשעה (לפי שעון ישראל):