קידוד ופענוח תגי HTML
מבוא ואי נטילת אחריות:
עמוד זה מכיל חומר וקישורים לצורך תמיכה באנשים. זהו אינו מדריך רשמי ואינו צריך להחשב ככזה. מטרתו היחידה של עמוד זה הנה שימוש אישי ואין להשתמש בו, כולו או חלקו, כנגד כותבו רונן גיל. כותב עמוד זה לא ישא בכל אחריות, מכל סוג, ישירה או עקיפה לשימוש בחומר מעמוד זה מקצתו או מכללו.
בעמוד זה ניתן לקדד ולפענח תגי HTML בהתאם לסימוכין של W3C.
בכתיבת טקסטים עבור שפות תגים מסויימות (כדוגמאת XML ויישומו ב RSS) ניתן להכניס תגי HTML רק בצורה מקודדת.
בעמוד זה תוכל/י לקדד או לפענח קידוד זה.
לדוגמא: הקידוד של " <div style="width:100%;">&nbsp;</div> " הוא " &lt;div style=&quot;width:100%;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt; "
הכנס/י כאן קוד HTML לקידוד:
לדוגמא:   <div style="width:100%;">&nbsp;</div>

הכנס/י כאן קוד XML לפענוח תגי HTML:
לדוגמא:   &lt;div style=&quot;width:100%;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;